Administrative Team

Maychy Vu

Executive Director

maychyvu@hope-school.org

Juavah Lee

Program Development Director

juavahlee@hope-school.org

Melissa Damon

Principal

melissadamon@hope-school.org

Barbra Ackerman

Office Manager

barbraackerman@hope-school.org

Elementary Team

Chia Lo

Pre-Kindergarten

chialo@hope-school.org

Xee Chang

Pre-Kindergarten

xeechang@hope-school.org

Laura Morrow

Kindergarten

lauramorrow@hope-school.org

Xia Nelson

Kindergarten

xianelson@hope-school.org

Mang Khang

Kindergarten

mangkvang@hope-school.org

Kaillie Kennedy

Kindergarten

kailiekennedy@hope-school.org

Grace Gaertner

Kindergarten

gracegaertner@hope-school.org

Mary Cashin

Grade 1

maryheuer@hope-school.org

Joeleen Kaehler

Grade 1

joeleenkaehler@hope-school.org

Tracy Murray

Grade 1

tracymurray@hope-school.org

Sam Seely

Grade 1

samseely@hope-school.org

Pachia Xiong

Grade 1

pachiaxiong@hope-school.org

Pa Kou Xiong

Grade 2

pakouxiong@hope-school.org

Peter Verley

Grade 2

peterverley@hope-school.org

Kao Her

Grade 2

kaoher@hope-school.org

Cherish Yang

Grade 3

cherishyang@hope-school.org

Jody Rademaker

Grade 3

jodyrademaker@hope-school.org

Brian Robertson

Grade 3

brianrobertson@hope-school.org

Amy Barrett

Grade 4

amybarrett@hope-school.org

Karisma Vang

Grade 4

karismavang@hope-school.org

Padra Vang

Grade 4

padravang@hope-school.org

Debra Beese

Grade 5

debrabeese@hope-school.org

Molly Aung

Grade 5

mollyaung@hope-school.org

Mai Yang

Grade 5

maiyang@hope-school.org

Middle School and High School Team

Staci Ahrens

Math

staciahrens@hope-school.org

Ellen Jilek

Math

ellenjilek@hope-school.org

Jiwon Park

Math

jiwonpark@hope-school.org

Ben Wagner

English Language Arts

benwagner@hope-school.org

Danielle Koch

English Language Arts

daniellekoch@hope-school.org

Brian Shaw

Science

brianshaw@hope-school.org

Joy Stark

Social Studies

joystark@hope-school.org

Jason Limp

Social Studies

jasonlimp@hope-school.org

Sean Sitek

Science

seansitek@hope-school.org

Building Subs

Pamela Creger

pamelacreger@hope-school.org

Moo Moo

mooehmoo@hope-school.org

Academic Support Team

Sierra Robinson

K Title Reading/Coordinator

sierrarobinson@hope-school.org

Emily Webster

1st Grade Title Reading

emilywebster@hope-school.org

Renee Petersen

2nd Grade Title Reading

reneepetersen@hope-school.org

Druacy Yang

3rd Grade Title Reading

druacyyang@hope-school.org

Colleen Lee

4th Grade Title Reading

colleenlee@hope-school.org

Joyce Ballard

Middle/High School Title Reading

joyceballard@hope-school.org

Cathy Ronning

5th Grade Title Reading

cathyronning@hope-school.org

Anne Erickson Sabby

Instructional Coach

anneerickson@hope-school.org

Yer Yang

Curriculum Coordinator

yeryang@hope-school.org

Dan Bahnaman

Math Interventionist

danbahnaman@hope-school.org

Nou Paul Yang

Math Interventionist

noupaulyang@hope-school.org

Deborah Fonkert

Gifted & Talented Coordinator/Teacher

deborahfonkert@hope-school.org

Elementary Specialists Team

Andy Grover

Technology

andygrover@hope-school.org

Ab Chang

Art

abchang@hope-school.org

Yer Thao

Hmong Language Teacher

yerthao@hope-school.org

Tessa Grund

Science

tessagrund@hope-school.org

Naw Ellen Htoo

Karen Language Teacher/Coordinator

nawellenhtoo@hope-school.org

Meghan Crandall

Library Media Specialist

meghancrandall@hope-school.org

Scott Schlittenhart

PE/Health Teacher

scottschlittenhart@hope-school.org

Vladislav Shubrat

Music

vladislavshubrat@hope-school.org

Middle School & High School Specialists Team

Nao Thao

Hmong Language and Culture/Coordinator

naothao@hope-school.org

Kevin Haas

P.E./Health

kevinhaas@hope-school.org

Wade Chit

College and Career Readiness

wadechit@hope-school.org

Yeej Moua

Art

yeejmoua@hope-school.org

Mark Neppl

Choir

markneppl@hope-school.org

Luom Seidenkranz

Leadership and Life Skills

luomseidenkranz@hope-school.org

English Language Team

Kat Anderson-Wolff

Kindergarten

katanderson-wolff@hope-school.org

Alyssa Carlson

MS EL

alyssacarlson@hope-school.org

Sarah Sims

3rd Grade EL

sarahsims@hope-school.org

Kristi Skavlem

4th Grade EL

kristiskavlem@hope-school.org

Lea Matykiewicz

5th Grade EL

leamatykiewicz@hope-school.org

Special Education Team

Katy Snider

Special Education Coordinator/Teacher

katysnider@hope-school.org

Kevin Head

Special Education Teacher

kevinhead@hope-school.org

Jeffrey Dreblow

Special Education Teacher

jeffreydreblow@hope-school.org

Student Support Team

TswjHue Xiong

Academic Dean

tswjhuexiong@hope-school.org

Lisa Sblendorio

Guidance Counselor

lisasbiendorio@hope-school.org

Jaime Castonguay

Social Worker

jaimecastonguay@hope-school.org

Jazmine Sales

Social Worker

jazminesales@hope-school.org

Office Support Team

Yuna Xiong

Office Coordinator

yunaxiong@hope-school.org

Taw Moo

Karen Parent Liaison

tawmoo@hope-school.org

Karen Thao

HR Generalist

karenthao@hope-school.org

Phoua Yang

Parent & Community Engagement Coordinator

phouayang@hope-school.org

Blia Vang

Student Support and MARSS Coordinator

bliavang@hope-school.org

Culture Specialists / Paraprofessionals

Lee Yang

leeyang@hope-school.org

Andy Vang

andyvang@hope-school.org

Melody Vang

melodyvang@hope-school.org

Xi Lee

xilee@hope-school.org

Joni Wachholz

joniwachholze@hope-school.org

Nimo Mohamud

nimomuhamud@hope-school.org

Pong Xiong

pongxiong@hope-school.org

Randy Xiong

randyxiong@hope-school.org

Annabelle Lor

annabellelor@hope-school.org

Lena Her

lenaher@hope-school.org

Kaozong Thao

kaozongthao@hope-school.org

Annabelle Vang

annabellevang@hope-school.org

Jay Vang

jayvang@hope-school.org

Juliana Naw

juliananaw@hope-school.org

Brandon Moua

brandonmoua@hope-school.org

Katalina Lee

katalinalee@hope-school.org

Gayann Fleming

gayannfleming@hope-school.org

Windy Vang

windyvang@hope-school.org

Allen Yang

allenyang@hope-school.org

Fayne Nyo

faynnyo@hope-school.org

LaMin Aung

laminaung@hope-school.org

Pang Thao

pangthao@hope-school.org

Hausheher Yang

hausheheryang@hope-school.org

Custodial Team

Julie Moran

juliemoran@hope-school.org

Ian Mooney

ianmooney@hope-school.org

Cafeteria Team

Sheng Vang

Yer Xiong

Parents of students who attend HOPE Community Academy have the right to request information regarding the professional qualifications of any teacher employed by the school. You may call the school office to request this information at 651-796-4500.

[Cov niam txiv uas muaj tub ntxhais kawm ntawv haud HOPE Community Academy muaj cai nug txog txhua txhua tus xib fwb cov ntaub ua pov thawj txog kev qhia ntawv los sis qhia txuj haud peb lub tsev kawm ntawv. Yog koj xav tau, thov hu tuaj rau peb lub chav li fai ntawm tus xov tooj 651-796-4500.]